Meer resultaten voor epic epd nederland


    
epic epd nederland

Beter Healthcare Epic Consultancy.
Het succes van een Epic implementatie of optimalisatieproject valt of staat door het hebben van de juiste mensen in uw projectteam. Met de professionals van Beter Healthcare haalt u voor iedere fase van het project de juiste dieptekennis van het Epic EPD in huis.
Wachttijd St. Antonius neemt toe na overstap op Epic Computable.nl.
EPIC is Amerikaanse rommel. Het programma is niet intuÏtief en ontzettend duur. In de Verenigde Staten zijn er ziekenhuisketens die 1 MILJARD kwijt zijn. Ik heb geen belangen maar Nederlandse ziekenhuizen kunnen beter HiX van ChipSoft nemen. Ontwikkeld in Nederland en gemaakt voor de Nederlandse situatie. De VUMC en AMC konden bijna geen gegevens overnemen uit hun vorige EPD.
EPD-overzicht Nederland MI/Partners.
Beide EPD-selecties en EPD-implementaties zijn begeleid door MI/Partners. Samen hebben Chipsoft en Epic daarmee het grootste deel van de markt in handen. Wat betreft de andere partijen op de markt blijkt uit het EPD-overzicht het volgende.: Nexus leverde in het afgelopen jaar enkele aanvullende modules op, zoals de SEH en PDMS-modules. Nexus werkt in 2018 onder meer aan de verdere uitbouw van het eigen medicatievoorschrijf en toedieningssysteem en de completering van de eigen suite. Cerner ondersteunt de bestaande implementaties die het bedrijf in 2016 overnam van Siemens. In België implementeert Cerner, onder meer bij twee academische ziekenhuizen, het EPD Millenium. In Nederland wachten we nog op de eerste uitrol van het Cerner EPD.
De patiënt en het ziekenhuisinformatiesysteem EPIC: ervaringen.
Die planningshorizon van twee maanden is niet bepaald patiëntvriendelijk te noemen. Ik vermoed trouwens wel dat aan de managementzijde van het EPIC de horizon langer is dan twee maanden. Anders is geen goede financiële administratie en planning van een ziekenhuis met EPIC mogelijk.
UMCG is overgegaan op EPD van Epic ICThealth.
Het EPD van Epic heeft een groot aantal losstaande ziekenhuisinformatiesystemen in het UMCG vervangen en geïntegreerd in één EPD waarin alles rondom de zorg aan patiënten wordt vastgelegd. Het EPD wordt de komende jaren uitgebouwd tot een EPD dat het UMCG maximaal faciliteert op de terreinen zorg, onderzoek en onderwijs opleiding.

Contacteer ons